Privacybeleid

Welkom bij Qosmo. Jouw privacy vinden wij belangrijk. Dit privacybeleid werd dan ook opgemaakt om jou beter te doen begrijpen hoe wij jouw gegevens verzamelen, bewaren en beschermen.

Wij willen onszelf ook niet verstoppen. Qosmo is een bedrijf geregistreerd op naam van CORNELIS EN ZOON NV onder het BTW nummer BE0444 634 934. De hoofdzetel is gelegen in Bredestraat 40D 2223 Schriek, België. Je kan ons contacteren op 0032468 21 92 44.

Wij zijn commercieel actief op www.qosmo.be. In dit privacybeleid betekenen de verwijzingen naar "jou" elke persoon die Qosmo of de website gegevens verstrekt. Door het bezoeken van onze website aanvaard en accepteer je het hieronder uitgeschreven privacybeleid en de Algemene Voorwaarden van Qosmo.

Bescherming van jouw privacy

Wij zullen enkel informatie verzamelen wanneer dat voor ons noodzakelijk en relevant is in de communicatie naar jou toe. Wij zullen ook nooit jouw gegevens ter beschikking stellen van derden, tenzij je daarvoor expliciet jouw toestemming hebt gegeven. Zo maken we jouw naam en adresgegevens wel over aan Bpost of het verzendbedrijf waar we op dat moment mee samenwerken om jouw pakket op de juiste bestemming te kunnen afleveren.

De Qosmo website is vrijblijvend te bezoeken en daarbij kan je informatie en producten raadplegen zonder het doorgeven van persoonlijke gegevens. Als je echter overgaat tot het aankopen van producten uit onze webshop, dan bieden wij de mogelijkheid om je te registreren met een account en persoonlijke informatie (waaronder naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer) in te vullen. Deze gegevens worden afgeschermd door een gebruikersnaam en wachtwoord.

De gegevens worden behandeld als vertrouwelijke informatie en worden nooit verkocht of uitgewisseld aan derden, behalve om te voldoen aan wettelijke verplichtingen en in geval van uitdrukkelijk verzoek van de gerechtelijke autoriteiten of politiediensten.

Welke informatie wordt door Qosmo verzameld?

Jouw naam, firma naam, adres, telefoonnummer:

  • We hebben deze informatie nodig om onze diensten correct en naar behoren te kunnen leveren: om jou als klant te kunnen identificeren, jouw bestelling efficiënt te kunnen verzenden, een factuur te sturen en jou eventueel te kunnen contacteren.

Jouw e-mailadres:

  • Op deze manier kunnen wij je geïnformeerd houden met betrekking tot de status van jouw bestelling.
  • Wij verzamelen ook informatie over de webpagina's die je bezoekt. Wij verzamelen data over wanneer je inlogt in uw account. Wij registreren ook welk toestel je gebruikt, welke browser, vanop welke locatie, het gebruikte operating system en jouw IP adres. Wij hebben deze informatie nodig om jouw gebruiksgemak op de website te verhogen en onze diensten te verbeteren. Deze gegevens worden verzameld met het oog op het uitvoeren van financiële transacties met betrekking tot jouw online aankopen.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze de toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, verwittig ons dan via e-mail. Op deze manier kunnen wij die gegevens verwijderen.

Cookies

De website van Qosmo maakt gebruik van cookies. Dit zijn kleine tekstbestandjes die op de harde schijf van jouw computer, tablet of smartphone bewaard worden. Deze dienen om jouw volgend bezoek aan onze site te vergemakkelijken. Deze cookies worden elke keer gelezen door uw browser (zoals Firefox, Chrome, Internet Explorer,...) wanneer je onze website bezoekt. Je kan het gebruik van cookies uitschakelen in jouw browserinstellingen. Hou er wel rekening mee dat daardoor het bezoek aan deze website minder vlot kan verlopen.

Google Analytics

De Qosmo website maakt gebruik van dienst van Google Inc., zijnde Google Analytics. Google Analytics maakt gebruik van cookies om statistieken van een website te verzamelen en gedetailleerde analyses weer te geven (inclusief jouw IP-adres). De gegenereerde informatie over jouw gebruik van deze website wordt naar een server van Google verzonden en opgeslagen.

Hoe wij je persoonsgegevens beveiligen

Wij nemen de bescherming van jouw gegevens ernstig en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je de indruk heeft dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met ons per e-mail.

Wij hebben de volgende maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beveiligen: TLS (voorheen SSL) Wij versturen jouw gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit kan je zien aan de adresbalk 'https' en het hangslotje in de adresbalk.

Disclaimer

Deze privacyverklaring valt onder de Belgische wetgeving.

Meer informatie over de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens, gewijzigd door de wet van 11 december 1998, waarin rekening wordt gehouden met de Europese richtlijn van 24 oktober 1995, vindt u terug op http://www.privacy.fgov.be.

Door de website Qosmo te gebruiken, aanvaard je de op dat ogenblik geldige privacybeleid en algemene voorwaarden. Qosmo behoudt zich het recht voor om op elk ogenblik dit privacybeleid te wijzigen, aan te passen of te vervangen zonder voorafgaande kennisgeving. Het is aldus raadzaam deze privacyverklaring regelmatig na te lezen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Op gelijk welk moment heb je het recht jouw persoonsgegevens te bewerken of te verwijderen. Dit kan je doen door ons een mailtje te sturen naar info@qosmo.be.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij je een kopie van jouw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van jouw privacy.

We reageren steeds zo snel mogelijk op jouw verzoek.

© 2024, Qosmo. All rights reserved. Website made by Crafty